Info for beboere

På denne side finder du informationer, som er relevante for ejendommens beboere.

Vis hensyn og følg foreningens regler

Som beboer i en etageejendom skal man tage hensyn til sine naboer – ligesom det kan forventes at ens naboer også tager hensyn. Som andelshaver er man medansvarlig for, at vi passer godt på vores ejendom og udendørsarealer.

Foreningen har derfor en række regler, der skal medvirke til at skabe et godt klima blandt foreningens beboere, og som skal beskytte ejendommen. Reglerne skal overholdes af alle andelshavere, lejere, fremlejere samt deres gæster.

Tilsidesættelse af reglerne i foreningen, herunder grov og gentagen misligholdelse, vil, efter at sådanne forhold er blevet skriftligt påtalt af bestyrelsen, efter bestyrelsens beslutning kunne medføre eksklusion af andelsboligforeningen.