Parkering & parkeringskælder

Parkering på foreningens ejendom

KbhPark Aps står for parkeringsovervågning på foreningens arealer, hvor en kontrolafgift vil blive udskrevet til ulovligt parkerede biler. Kontrolafgiften er for tiden på 795 kr.

Fri Bike Shop og Restaurant Ayuttaya har ret til de seks parkeringspladser i den forreste del af passagen. Ligeledes kan håndværkere, der arbejder i ejendommen, låne en parkeringstilladelse til de 3 håndværker-pladser i den bagerste ende af passagen.

Hver beboer får én parkeringstilladelse. Dette certifikat bemyndiger parkering på følgende tidspunkter:

  • Fri Bike Shop, 4 parkeringspladser i tiden fra mandag til fredag ​​fra 19:00 til 07:00, lørdag før 07:00 og efter 15:00 og hele dagen søndag.
  • Restaurant Ayuttaya, 2 parkeringspladser i tiden 23:00 til 09:00 hver dag.
  • Håndværkerepladserne i den fjerneste ende af passagen, mandag til fredag ​​fra 16:00 til 07:00 og hele dagen lørdag og søndag.
  • Håndværkerpladsen ved nedkørslen til garagen, alle ugens 7 dage fra 16:00 til 07:00.

Parkering uden for disse perioder, med beboer parkeringskort, eller udenfor markerede parkeringspladser, er ulovlig og kan resultere i kontrolafgift.

Ved tab af parkeringskort, kan et nyt erhverves via bestyrelsen. Et erstatningskort koster 100 kr.

Passagen mellem de to blokke er en brandvej, der skal være fri. Derfor skal du ikke parkere i passagen uden for de markerede felter og tidspunkter.

KbhPark Aps har opsat skilte med parkeringsanvisninger på foreningens grund, og det er disse anvisninger, som til en hver tid vil være gældende.

Parkeringskælder

Ejendommen har egen parkeringskælder med plads til 68 biler og 5 MC-pladser. Du kan blive skrevet op til en parkeringsplads ved henvendelse til viceværten. Parkeringspladser lejes også ud til personer, som ikke er bosiddende i ejendommen.

Priser for leje af pladser i parkeringskælderen: 

  For personer bosiddende i foreningen For eksterne
Motorcykel 210,00 kr./md. 350,00 kr./md. + moms = 437,75 kr./md.
Bil 420,00 kr./md. 700,00 kr./md. + moms = 875,00 kr./md.

  

Lejerens brug af parkeringsarealet i garagekælderen.

Lejeren har færdselsret på hele parkeringsarealet, men må kun anvende den nummererede, lejede parkeringsplads til parkering af motorkøretøjer, der ikke må fylde mere end det afmærkede areal.
Lejer har ikke afståelsesret, og parkeringspladsen kan således ikke overdrages eller udlånes til andre i lejeperioden.
Lejerens brug af parkeringsarealet ikke må være til væsentlig gene eller skade for andre.
Der må ikke opbevares/henstilles motorkøretøjer uden nummerplade. Der må ikke opbevares benzin, olie eller lignende brandbare væsker ligesom der ikke må henstå opbevaring i øvrigt på parkeringsarealet.
Bilvask, olieskift m.v. må kun finde sted i det til formålet særligt indrettede område.