Fremleje

Fremleje og udlån af lejligheder i foreningen skal godkendes af foreningens bestyrelse, inden fremlejen eller udlånet kan begynde.

Regler for fremleje/lån af lejligheder fremgår af § 12 i foreningens vedtægter. Der kan gives tilladelse til fremleje/lån som følge af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, afprøvning af bofællesskab, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende. Der kan ikke gives tilladelse til fremleje/lån som følge af svigtende salg af lejligheden.

I sin ansøgning til bestyrelsen skal man angive årsag til fremleje/lån. Man skal desuden indsende en udfyldt fremlejekontrakt, underskrevet af udlejer og lejer, som skal godkendes af foreningens bestyrelse. (Se nedenfor den vedhæftede skabelon)

Fremleje tillades for 12 måneder ad gangen, i maksimalt to år. Derefter skal lejligheden bebos af andelshaver i minimum ét år, før andelen kan udlejes igen.

Udlejning/udlån af et enkelt værelse fremgår af § 12 stk. 5 i foreningens vedtægter. Udlejning/udlån af et enkelt værelse kan tillades af bestyrelsen, som kan stille betingelser herfor. Andelshaver skal bo i andelsboligen i hele perioden. Der må ikke udlejes eller udlånes til mere end én logerende per lejlighed. Bestyrelsen skal godkende lejeren og betingelserne for lejemålet. Godkendelsen sker for 1 år ad gangen og kan fornys.

Hvor høj må huslejen være?

Bestyrelsens forslag til en rimelig udlejningspris er den månedlige boligafgift, aconto varme, aconto el, internet og TV-pakke ved fremleje af en lejlighed. Prisen for udlejning af et værelse kan være det halve.

Ved såvel fremleje af lejligheder som udlejning af et værelse kan man få lejen forhåndsgodkendt af Københavns Kommunes Huslejenævn, så man undgår strid med lejeren. Som lejer kan man tilsvarende indbringe en sag, hvis man mener, at man betaler for meget i husleje.  Der er regler om, at lejeren også kan indbringe en sag efter lejemålet. Læs mere på kk.dk/husleje.

Korttidsudlejning er ikke tilladt. Bestyrelsen betragter fremleje/udlån i en kortere periode end 2 måneder som korttidsudlejning.