Affald og storskrald

Affaldssortering

Affaldsskakterne er til almindeligt køkkenaffald, som smides i skakterne i tillukkede poser.

Pap og papir skal i de dertilhørende containere.

  • Husk at slå papkasser flade, før de lægges i

Flamingo og indlæg mv. skal i de andre affaldscontainere, glas skal i glascontainer og batterier skal i den stander, som er opstillet i gårdene.

Der står ligeledes beholdere til sortering af biologisk affald, farligt affald, metal, elektronik og hård plast på bagsiden af både 37- og 39-blokken.

 

Storskrald

Storskald skal afleveres på Nærgenbrugsstationen, Gartnergade 8-14 ved indkørslen til garagen/cykelkælderen i 37-blokken

Åbningstider:

  • Tirsdag og torsdag kl. 12.00 -18.00
  • Lørdag og søndag kl. 10.00 - 16.00
  • På helligdage, der falder på hverdage, vil nærgenbrugsstationen have åbent som om søndagen.

Nærgenbrugsstationen har lukket den 24., 25., 26. og 31. december samt den 1. januar.

Du kan på genbrugsstationen låne vogn og container til transport af større materialer.

 

Der må ikke sættes private genstande på foreningens fællesarealer, herunder loftsgange og trappeopgange. Genstandene bliver fjernet uden varsel.