Altanregler

Brug af altanen må ikke overskride andres tålegrænse. Tag derfor hensyn til naboer, over- og underboer, både hvad angår støj, belysning, røg, vanding osv. 

Altanen er ikke et pulterkammer. Opmagasinering af møbler, flyttekasser, ølkasser, cykler o. lign. er derfor ikke tilladt.

Det er tilladt at tørre tøj indenfor altanens areal, og fortrinsvis under rækværkets højde. Dyner, tæpper og lignende rystes indenfor altanen areal og ikke ud over rækværket.

Det er ikke tilladt at hænge paraboler op. Markise kan hænges op efter forudgående tilladelse fra foreningens bestyrelse.

 

Altan- og blomsterkasser er tilladt. Men…

  • Det er andelshavers ansvar, at de er forsvarligt spændt fast, og ikke kan falde/flyve ned. 
  • Tomme altankasser forventes monteret, så de ikke kan falde/blæse ned. 
  • Ved vanding og rengøring tages der hensyn til underbo.

 

Det er ikke tilladt at lægge foder på altanerne, da vi ikke ønsker gener med fugle og rotter mv.

Cigaretskodder må ikke kastes ud fra altanerne. Af sikkerhedsmæssige hensyn, må der ikke affyres fyrværkeri fra altanerne.

Det er ikke tilladt at grille på altanerne. Dog er alle velkomne til at grille på begge tagterrasser, både med egen grill og de dertil opstillede grill.

Det er ikke tilladt at male altanen. Gulvbelægning oven på betongulvet (fx træfliser) skal ligge løst og skal kunne fjernes igen uden beskadigelse af betongulvet.

 

Derudover er den generelle husorden er gældende.