Generel husorden

Rygning

Rygning er ikke tilladt på alle foreningens indendørs fællesarealer, dvs. loftrum, kældre, garage, elevatorer og opgangene, hverken bag- eller hovedtrapper.

 

Høj musik og støj

Det forventes at der tages mest mulig hensyn til andre beboere, så de ikke bliver generet af nabostøj. Benyttelse af radio, TV, musikanlæg og -instrumenter skal ske med fornødent hensyn til andre beboere. Der må ikke være støj i tidsrummet fra kl. 23:00 til kl. 08:00. Såfremt man ved særlige lejligheder ønsker at spille høj musik efter kl. 23:00, bør man forvarsle opgangens og de tilstødende opganges beboere ved eksempelvis opslag på tavlerne i opgangene, påført tydelig afsender og telefonnummer. Vinduerne skal være lukket, hvis der spilles høj musik.

Brug af boremaskiner og støjende værktøj er kun tilladt mellem kl. 8:00 og 22:00 og bør reduceres mest muligt.

Vaskemaskiner o.l. skal installeres af en autoriseret installatør. Disse må ikke være til gene for ejendommens øvrige beboere.

Som beboer skal man være lydhør over for eventuelle klager fra naboer.

 

Fællesfaciliteter og -arealer

Ved benyttelse af fællesfaciliteter, som fx vaskeri, beboerlokale o.l., skal bestyrelsens anvisninger altid efterkommes.

Hvis en beboer forårsager skader på foreningens ejendomm eller inventar, er vedkommende forpligtet til at erstatte det med istandsættelsens forbundne udgifter.

 

Andre regler

I øvrigt henvises til de specifikke regler dækkende affald, beboerlokaler, tagterrasse, mv., som er angivet på foreningens hjemmeside under ’Info for beboere’.

 

The house rules In English