Råd, skimmelsvamp eller utøj

Konstaterer en beboer råd, skimmelsvamp, utøj (væggetøj, mus, kakerlakker ell. lign) i en lejlighed eller dertil hørende rum, skal dette straks meddeles til viceværten. Al nødvendig skadedyrsbekæmpelse foretages og dækkes af foreningen, kattelopper dog undtaget; dette påhviler katteejeren.

For at undgå fugtdannelser og dårligt indeklima – og dermed ødelæggelse af træværk, tapet, maling m.v. – er beboeren pligtig til at foretage en effektiv udluftning – fx et par gange om dagen 5 til 10 min. Ventilationsåbninger i lofter, vægge og vinduer må ikke tilstoppes, da dette kan medføre alvorlige skader på ejendommen.