Husdyrorden

Husdyrorden

Indedyr

Ved indendørs husdyr skal forstås dyr, som ikke kommer uden for lejlighedens område, såsom hamster, stuefugle, huskatte, kaniner m.m.

  1. Højst 2 indendørs husdyr pr. husstand.
  2. Huskatte skal neutraliseres (kastreres eller steriliseres) i 6-7 måneders alderen, for at undgå lugtgener.
  3. Diverse affald fra katte-/fuglebakker, samt andet affald fra indendørs husdyr, skal hældes i plastposer og bæres ned i affaldscontaineren. Det må under ingen omstændigheder smides i affaldsskakterne.
  4. Kattebakker eller lignende må ikke stå på altanerne.

 

Hundehold

  1. Der må ikke holdes hunde i ejendommen
  2. Luftning af hunde på ejendommens områder er forbudt.

Det skal understreges, at overtrædelse af ovenstående husdyrorden kan medføre, at dyret skal fjernes, eller andelsforholdet / lejeforholdet ophører.

Der kan i særlige tilfælde ansøges om hold af servicehunde (blindehunde/psykiatrisk servicehund eller lignende) til bestyrelsen, når behovet for en servicehund kan dokumenteres af læge eller offentlig myndighed.

Det er en betingelse at servicehunden ikke er generende for foreningens beboere og ikke luftes på foreningens område. Såfremt servicehunden er generende, kan tilladelsen blive tilbagetrukket og andelshaver vil blive bedt om fraflytte foreningen eller ophøre med hundeholdet.

Ovenstående husdyrorden blev vedtaget ved generalforsamlingen den 31. marts 1982 og ændret på generalforsamling den 18. april 2016.