Kælder- og loftsrum

Til hver lejlighed er der tilknyttet et loftsrum eller et kælderrum. Nummeret på loft- eller kælderrum oplyses ved overtagelse af lejligheden.

Kælder- og loftsrum skal være forsynet med en hængelås og være aflåst. Disse rum må kun anvendes som opbevaringsrum, ikke som opholdsrum.

Kælder- og loftsrum skal ryddes ved fraflytning. Såfremt dette ikke er sket efter fraflytningen, kan foreningen lade arbejdet udføre på den fraflyttendes regning.

Andelsforeningen har tegnet ejendomsforsikring, der fx dækker ved brand, vand- og stormskader på selve bygningen. Men beboernes indbo i lejlighed, kælder- og loftsrum er ikke omfattet af denne forsikring, så det er vigtigt, at beboerne selv tegner indboforsikringer, der dækker skader og følgeskader (fx genhusning) ved disse hændelser.